Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Οκτωβρίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Αυγούστου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Αυγούστου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ιουλίου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουλίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ιουνίου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαΐου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαΐου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Απριλίου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Απριλίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαρτίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την εξόφληση των εισφορών Μαρτίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 12.5.2017.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Φεβρουαρίου 2017 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης των εισφορών Φεβρουαρίου 2017 των Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής.


Επισημαίνεται ότι η προθεσμία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2017 λήγει την Μ. Πέμπτη 13.4.2017.

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Νέα λειτουργικότητα: Ενημέρωση για την εξόφληση των εισφορών

Σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον διαθέσιμη  πληροφόρηση σχετικά με την εξόφληση των εισφορών αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές. 
Το τρέχον "Υπόλοιπο για Εξόφληση" εμφανίζεται στην αρχική σελίδα και πιο αναλυτικά στην σχετική ενότητα (Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης). 
Σημειώνουμε ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο εισφορές και πληρωμές από 1/1/2017 και μετά.Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ

Με την ολοκλήρωση ενός μήνα λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  ΕΦΚΑ  παραθέτονται στατιστικά στοιχεία χρήσης για τον Φεβρουάριο 2017:

Προβολές Σελίδων
Μοναδικοί Χρήστες
Σύνολο Επισκέψεων
Σύνδεση στις Ηλ. Υπηρεσίες
924.350
2.203.572
Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
785.458
1.525.490
Εκτύπωση Ειδοποιητηρίου
660.258
949.729
Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης
118.757
220.965
Ατομικά Στοιχεία
119.904
210.225